http://ropiky.hyperlink.cz  
Seznam dosud zkoumaných objektů z let 1939-45

Seznam dosud není kompletní - prosím každého, kdo by měl vědomosti o dalších objektech tohoto typu v oblasti Brd, aby mě kontaktoval na níže uvedené adrese.

Cílová plocha Jordán
Pod Jordánem pozorovatelna
Při silničce zhruba 800 m severně od srubu "CE" Jordán
Atypický pozorovací objekt se štěrbinami na dvě strany (zhruba jih a západ). Interiér členěn na více prostor, vstup v přístavku. Boční a zadní stěny opatřeny zemním záhozem. 
Houpák pozorovatelna
Na stejnojmenné kótě 793,9 m n.m.
Malý pozorovací objekt s jednou vnitřní prostorou doplněnou vstupní chodbou. Ze tří stran opatřen zemním záhozem, orientace přibližně k západu. Dochovaly se plechové dveře. Zajímavá je stopa po zásahu na čelní stěně (viz fotografie)
Dlouhý vrch - jih pozorovatelna
Na cílové ploše jihovýchodně od stejnojmenné kóty 775 m n.m.
Malý pozorovací objekt s jednou vnitřní prostorou doplněnou vstupní chodbou. Zřejmě neměl být opatřen zemním záhozem - pomocí želez v zadní stěně lze vystoupat na střechu. Poškozen ostřelováním.
U tří rychtářů strojovna
V lese východně od zkušebních lehkých objektů vz. 37
Strojovna běžného dvouprostorového uspořádání. Vyjímečně se zde v relativně dobrém stavu dochovaly navijáky pro posun terčů. Vchod je kryt drobným přístavkem. Bez zemního záhozu. Tento objekt byl postaven na okraji cílové plochy, později ho pohltil les.
 
Cílová plocha Bahna
Bahna pozorovatelna
Na ploše dnešní známé střelnice Bahna u Strašic
Malý pozorovací objekt s jednou vnitřní prostorou doplněnou vstupní chodbou. Bez zemního záhozu se skosenou hranou stropní desky v zadní části. Zřejmě dodnes využíván armádou.
Nad Ledným potokem strojovna
Nedaleko okraji lesa na úpatí svahu kóty Převážení při Ledném potoku
Strojovna běžného dvouprostorového uspořádání. Objekt je postaven několik desítek metrů od hranice lesa.

Cílová plocha Brda
Stará Baština pozorovatelna
Na stejnojmenné kótě 677 m n.m. na okraji plochy Brda
Malý pozorovací objekt s jednou vnitřní prostorou doplněnou vstupní chodbou. Boční a zadní stěny opatřeny zemním záhozem. Objekt je zřejmě občasně využíván armádou.
U křižovatky strojovna
Nedaleko křižovatky silnic na ploše Brda na okraji malého lesíku
Rozměrná strojovna, jejíž velikost je ještě umocněná absencí zemního záhozu, který pravděpodobně nebyl proveden.

Cílová plocha Kolvín (částečně již mimo dnešní hranici VVP)
Příkosice strojovna
Pod kótou Přecek
Velká, zřejmě nedokončená  strojovna. Objekt je zapuštěn do svahu a dnes využíván pro účely nedaleké usedlosti. Drobná zpráva o tomto a (zatím mnou nenalezeném) sousedním objektu byl publikován v jednom starším čísle OINu, kde byly popisovány jako strojovny pro manipulaci s pozorovacími balóny...

Vzhledem k tomu, že neznám ani originální, ani současné vojenské označení (pokud vůbec existuje, či existovalo), nazývám pracovně tyto objekty vžitými názvy, případně podle názvů nejbližších kót, lesních oddělení či jiných pomístních jmen.

[ Objekty z let 1939-45 ]


[ Řopíky.cz | VVP Jince | mapa stránek ]
Tomáš Kamenský © 2001